Sách

Tư vấn Trăng Xanh xem công việc đào tạo là một trong những mục tiêu chính của công ty. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để nâng cao nhận thức an toàn thông tin trong cộng đồng. Ngoài các buổi thuyết trình phổ thông định kỳ, chúng tôi còn hăng hái đóng góp những kiến thức chuyên môn cho xã hội. Vì mục tiêu đó, công việc tạo ra các tài liệu giáo dục súc tích, dễ hiểu, và thật tế luôn là niềm tự hào của những chuyên gia Tư vấn Trăng Xanh.
Trong số các tài liệu đấy, chúng tôi tự hào nhất về những quyển sách hay. Những quyển sách này là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy. Và đặc biệt là chúng có giá thật rẻ. Chúng tôi cố gắng giữ chất lượng sách ở mức cao cả về nội dung lẫn hình thức, với giá bán ở mức chấp nhận được. Chính bạn đọc sẽ cảm thấy điều đó.
8935048992197